0
0
SoftMania

Globálne serverové pravidlá:

1. Je zakázané vlastniť viac ako 2 účty na jednej IP adrese.
2. Je zakázané využívať serverové/minecraftové chyby,glitche,exploity!
3. Používanie akýchkoľvek programov tretích strán vedie takisto k porušeniu herných pravidiel! (hacky,autoclicker..)
4. Je prísne zakázané žobrať o itemy,OP,GM atď..
5. Je zakázáne úmyselne poškodzovať server!
6. Je zakázané akokoľvek kaziť herný zážitok ostatným hráčom!
7. Je zakázané akokoľvek urážať/zosmešňovať iného hráča alebo člena admin-teamu!
8. Je zakázané vlastniť nevhodný minecraft skin!
9. Je zakázané griefovať/ničiť krajinu! (1x1 veže, úmyselné vytváranie velkých nezmyselných dier, atď.)
10. Je prísne zakázané predávať herné predmety/kredity za reálne peniaze!
11. Je zakázané robiť reklamu/propagovať iný server alebo sociálnu sieť!
12. Platí zákaz falšovania serverových itemov (prepisovanie v kovadline, predávanie fake vecí v /ah a pod.)
13. Je zakázané spamovať chat a písať pohlcujúce správy typu - dddddddd
14. Je prísne zakázané okrádať ostatných hráčov, pokiaľ sa predloží dôkaz, nasleduje trest v podobe BANu.
15. Vedenie si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť herné pravidlá, avšak neznalosť pravidiel vás žiadnym spôsobom neospravedlňuje!

Porušenie vyššie uvedených pravidiel sa trestá viacerými spôsobmi na základe závažnosti či už vo forme upozornenia/warnu , kicku, banu alebo pernamentného BANu. Členovia admin-teamu niesú žiadnou výhradou a platia pre nich pravidlá takisto ako pre hráčov.